- den der planter et træ, tror på fremtiden

En stor del af grøn vedligeholdelse er manuelt arbejde.

Du vil opleve, at det er de samme medarbejdere, der passer dine arealer fra gang til gang. Det optimerer arbejdet væsentligt.

Beskæring af espalier i 12-15 meters højde klarer vi med en lift.

Korrekt ergonomisk værktøj er en selvfølgelighed.

Træfældning og stubfræsning
Vi har både dygtige medarbejdere og det rigtige maskineri til at fjerne alle spor efter gamle stød.

Rabatslåning
Vi slår årligt 1.450 km rabatter og skråninger. Det giver en hvis erfaring.

Åer og vandløb
Vi oprenser åer og vandløb maskinelt eller manuelt.