- den der planter et træ, tror på fremtiden

Prisliste


Produktoversigt, vægt og priser

Kode Vare Kg pr. m3 Kr./kg
112 0-32 Knust beton 1750 0,38
113 0-32 Stabiltgrus 1750 0,38
114 0-8 Brolæggergrus 1600 0,38
115 0-16 Stabiltgrus 1600 0,42
117 0-4 Vasket/støbegrus 1600 0,58
117 0-4 Vasket/støbegrus 1600 0,58
118 0-8 Støbemix 1600 0,58
119 0-16 Støbemix 1600 0,58
120 0-8 Leret vej / stigrus 1750 0,58
210 0-2 Strandsand 1500 0,58
211 0-4 Strandsand 1500 0,58
212 0-2 Stenmel grå 1500 0,80
213 0-2 Stenmel sort 1500 0,80
310 Fald/filtergrus 1500 0,90
311 Perlesten 1500 0,54
312 Ærtesten 1500 0,54
313 Nøddesten 1500 0,50
314 Singels 1500 0,54
315 Pyntesten 1500 1,15
410 5-8 Vikans Granit (koksgrå) 1500 0,85
411 8-11 Vikans Granit (koksgrå) 1500 0,85
412 11-16 Vikans Granit (koksgrå) 1500 0,85
413 16-32 Vikans Granit (koksgrå) 1500 0,85
414 8-11 Stenunsgund Granit (lysegrå) 1500 0,85
415 11-16 Stenunsgund Granit (lysegrå) 1500 0,85
416 8-11 Lysit Granit (hvid) 1500 1,15
417 4-8 Rød Gøteborg Granit 1500 0,85
418 8-11 Rød Gøteborg Granit 1500 0,85
419 11-16 Rød Gøteborg Granit 1500 0,85
420 16-32 Rød Gøteborg Granit 1500 0,85
421 32-50 Rød Gøteborg Granit 1500 0,85
422 8-11 Hyperite Granit (sort) 1500 0,85
423 11-16 Hyperite Granit (sort) 1500 0,85
424 32-50 Hyperite Granit (sort) 1500 0,85
511 Plante/superjord 820 1,00
512 Harpet muldjord 1400 0,40
610 Vedflis 320 2,00
611 Barkflis 300 2,00

Styksalg

Lige ved udvejningen står et udvalg af styksalgsvarer.
Det er typisk kantsten, brosten og chaussésten i forskellige farver.