- den der planter et træ, tror på fremtiden

Nyanlæg


Græsarbejde
Vi anlægger græsplæner i alle størrelser. Fra villahaver til park- og sportsanlæg.

Hegn
Vi tænker meget over materialevalg og farver, når opgaverne løses.

Som altid med det nyeste og bedste udstyr.

Vejanlæg
Vi har stor erfaring med etablering af veje og parkeringspladser.

Vi er medarbejdere nok til at mande op på en opgave, hvis der kræves akut udrykning. Her er en støttemur faldet sammen og 4 mand er straks sat på opgaven.

Ønsker kunden et anlæg, der er grønt hele året, så har vi stor erfaring i stedsegrønne løsninger. Billedet viser et etableret anlæg, som passes af Vækst & Miljø A/S.

Haver
Vækst & Miljø A/S har været med fra A-Z i etablering og vedligeholdelse af denne have.